2020-06-03 05:00Pressmeddelande

Haro får ett nytt efternamn

På Haros riksstämma 2020 beslutades det att Haros officiella namn ska ändras till Haro, Hemmaföräldrars Riksorganisation

Genom åren har Haros namn ändrats vid några tillfällen. Från början, 1981, var HARO en förkortning av Hemarbetarnas Riksorganisation. Uttydningen ändrades redan året efter till Hemarbetande föräldrars Riksorganisation för att förtydliga vilka som var målgruppen. 1989 beslöts att “Haro” skulle behandlas som ett egennamn och det officiella namnet: Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap, antogs för att belysa den komplexitet som finns i frågan om barnens tid med sina föräldrar.

Med tiden har det blivit svårare att på ett snabbt och tydligt sätt förklara vad vi som organisation står för och vilka vi i huvudsak representerar. Efter ingående diskussioner fattades beslut om att föreslå till stämman en namnändring som innehåller begrepp som är aktuella och förståeliga idag, och som även knyter an till vår historia.

Betyder nu det här att man bara kan vara medlem i Haro om man är en aktiv hemmaförälder? Självklart inte! Alla som sympatiserar med mer valfrihet och möjligheter för föräldrar att välja att ta hand om sina barn själva, är varmt välkomna att vara medlemmar.  Vi verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet, en vision som många stöder oavsett vilken omsorgsform man själv har valt eller om man har småbarnsåren bakom sig. Åren med barnen går fort, men engagemanget för frågan är ofta livslångt.Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet. Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället.


Kontaktpersoner

Malena Förnes
Ordförande
Malena Förnes
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam