2023-02-13 05:00Pressmeddelande

Haro har ackrediterats ECOSOC status i FN

Caroline Höglund och Madeleine Wallin utanför FN-huset i New YorkCaroline Höglund och Madeleine Wallin utanför FN-huset i New York

I över 40 år har Haro värnat om föräldrars rätt att låta barnen vara hemma under de tidiga åren och lyfta vikten av det obetalda omsorgsarbetet. Kampen sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Haro deltar i familjekonferenser världen över och samarbetar även med nordiska systerorganisationer för att belysa de nära relationernas betydelse för barns utveckling och vikten av valfrihet i diskussioner om familjepolitik i olika länder.
 
Haro arbetar outtröttligt för att det avgörande omsorgsarbetet för individer och samhällen ska värderas högre. Därför är vi stolta och glada över att Haros ansökan om att bli ackrediterad ECOSOC status i FN har blivit godkänd. Detta innebär än mer möjlighet till påverkan på en internationell nivå via statements, deltagande på konferenser och arrangemang av egna events. En stor kvalitétsstämpel som kommer att främja vårt fortsatta arbete för valfrihet och tid för barnen!


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet. Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin