2024-04-29 04:00Pressmeddelande

Ole Henrik Hansen får Haros Guldmedalj 2024

Foto: Ole Henrik HansenOle Henrik Hansen

Haros guldmedalj har delats ut årligen sedan 1988. Guldmedaljörerna är personer som antingen uttalat sig eller jobbat på ett positivt sätt i frågor som rör hemmaföräldrar. I år tilldelas forskaren och författaren Ole Henrik Hansen denna medalj. 

MOTIVERING

Ole Henrik Hansen står alltid på barnens sida och lyfter med hjälp av sin forskning de skiftande behov de har under småbarnsåren. Han talar om vikten av relationer, hur man bäst kommunicerar med barn och vad som krävs för att ge dem det de behöver, oavsett om de är hemma med sina föräldrar eller på förskola.

Han är förskoleforskaren som valde hemomsorg till sitt eget barn eftersom han “vet ett och annat om barn” och anser att deras behov ska stå i centrum. Ole har en därigenom en unik förståelse för att livet som hemmaförälder är ett hårt arbete och vågar tala öppet om att föräldrarnas kärlek, anknytningen och viljan att göra allt för sina barn, skapar de bästa förutsättningarna för ett litet barn. 

Han ifrågasätter institutionaliseringen av barn och om den nordiska modellens välfärdsstat lyckats med sitt uppdrag, men söker samtidigt lösningar för hur omsorgsbehovet skulle kunna fungera bättre. 

Ole Henrik Hansen får priset för sitt mod att stå upp för barnen och för sin drivkraft att skapa bättre förutsättningar för alla barns rätt till en kärleksfull och trygg barndom och inte minst för att han står upp för föräldrars rätt att själva ta hand om sina barn.

Citat i urval: 

“Det som gör oss lyckliga som människor är vårt självvärde, vår förmåga att kommunicera med andra, att skapa relationer med andra och vår förmåga att tänka kritiskt och kreativt. Saker som grundläggs av föräldrarna.”

“För mig handlar det inte om föräldrarna, för mig handlar det om barnen. Det är barnen som är vår framtid. Vi föräldrar kan tycka det är svårt, men livet är svårt och att få barn är ett svårt beslut och det kräver ett ansvar.”

“Den verkliga försummelsen (omsorgssvigt) är att våra barn är för små när vi lämnar dem till främlingar.”

“Barnet får en betydligt lugnare start i livet och en tryggare start i en hemmiljö bland människor som gör allt för dessa barn. Ett inslag som kärlek, som är riktigt viktigt, det får de med sig”

“Barnet får en væsentlig mere rolig start på livet og en mere tryg start i hjemlige omgivelser blandt mennesker, der vil gøre alt for de her børn. Et element som kærlighed, der er virkelig vigtigt, det får de med sig”

Se även resultatet av Ole Henrik Hansens undersökning som visar vad den primära orsaken till att danska familjer väljer att ha barnen hemma. 

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet. Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Malena Förnes
Ordförande
Malena Förnes
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam