2021-04-26 04:00Pressmeddelande

Stämmouttalande när Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation fyller 40 år

Haros sympatisörer finns i alla åldrar och alla former. Mammor, pappor, mor- och farföräldrar - alla med den gemensamma övertygelsen om att hemmet är en alldeles utmärkt plats för barnomsorg och att friheten att välja barnomsorg måste bevaras. Haros sympatisörer finns i alla åldrar och alla former. Mammor, pappor, mor- och farföräldrar - alla med den gemensamma övertygelsen om att hemmet är en alldeles utmärkt plats för barnomsorg och att friheten att välja barnomsorg måste bevaras.

Lördagen den 24 april samlades Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation åter till stämma. Organisationen fyller i år 40 år och i sedvanlig ordning antogs ett stämmouttalande:

Den 21 maj 1981 samlades tolv hemmaföräldrar för att organisera en förening för att tillvarata sina intressen. I början av 80-talet skedde en stor utbyggnad av förskolor och föräldrarnas självklara roll som barnens främsta omsorgsgivare började ifrågasättas allt mer. I denna samhällsrörelse fanns ett behov av att företräda de föräldrar som ville vara hemma med sina barn. En nästintill facklig organisation för dem vars främsta arbetsuppgift bestod av att bygga och forma små människor.

Sedan starten för 40 år sedan har Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation, genom tusen och åter tusen ideellt arbetade timmar av medlemmar, distrikt och riksstyrelser, kämpat för hemmaföräldrars rätt att vårda sina egna barn, och än mer för barnens rätt till omsorg från sina föräldrar under sina första år.

Den 24 april 2021 inbjöds det till riksstämma för fyrtionde året i rad, och den hölls digitalt för andra året. På stämman togs beslut om verksamheten för kommande år, ett år när obligatorisk förskola från fem år föreslås i statlig utredning och Haros röst behövs mer än någonsin. 

Forskning visar att den viktigaste faktorn för barns förutsättningar att klara av motgångar i livet är en god relation till sina föräldrar. Denna relation vill vi värna, stärka, stötta och främja. Mycket har förändrats sedan 80-talet men inte Haros engagemang för frågor som rör föräldrar och barn och förutsättningarna för dem att vara tillsammans.Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet. Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Malena Förnes
Ordförande
Malena Förnes
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam